کارنامه بحران ساز یزید
36 بازدید
محل نشر: ضمیمه خردنامه همشهری » 6 اسفند 1383 - شماره 42 »(1 صفحه - از 15 تا 15)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی